Wanneer u als organisatie een vacature plaatst voor een stage- of afstudeerplek, dan is het van belang dat u op de hoogte bent van de criteria waar uw organisatie en de opdracht aan moet voldoen. Hieronder vindt u de voorwaarden zoals de student ze ook vernomen heeft.

 

Criteria voor de stages van studenten Business Innovation

 • Het bedrijf heeft minimaal vijf medewerkers (FTE) . ‘Extern’ personeel (bv. accountant), stagiairs/werkstudenten vallen hier niet onder.
 • Er is gelegenheid om intern (met collega’s) en extern (met klanten) te spreken.
 • De organisatie verleent zijn medewerking aan de oriëntatie van de student op de organisatie en de organisatieprocessen.
 • Maximaal 1 student Business Innovation per stagebedrijf. Voor grote ondernemingen geldt 1 student per 20 FTE.
 • Voor het uitvoeren van de onderzoeksopdracht is een werkplek, voldoende apparatuur en overige voorzieningen (faciliteiten) aanwezig en beschikbaar. De stagiair  moet via internet kunnen communiceren. Thuiswerk is niet toegestaan.
 • Wettelijk mag een stagiair niet alleen ingezet worden als goedkope arbeidskracht en gaat het om boventallig werk met een duidelijk leerdoel.
 • Het is  niet de bedoeling, dat de student stage loopt in het bedrijf van familieleden in de eerste of de tweede graad.
 • Het is ook niet de bedoeling dat een familielid (één van de verzorgers, ouders, oom / tante e.a.) de stagiaire gaat begeleiden. Begeleiding ligt in handen van een onafhankelijk persoon.
 • Er is begeleiding beschikbaar. Een goede bedrijfsbegeleider heeft minimaal een HBO‐opleiding en werkervaring binnen het domein.
 • De bedrijfsbegeleider is bereid tijd te investeren om studenten naar het gewenste (competentie-)niveau te begeleiden. Daarnaast biedt de bedrijfsbegeleider hulp bij het formuleren en uitvoeren van het onderzoek.
 • De student mag stage lopen in Nederland of in het buitenland. Dit kan in de hele wereld zijn.

 

Criteria voor de stages van studenten Ondernemerschap & Retail Management

 • Minimaal 10 FTE binnen deze oranisatie werkzaam, exclusief stagiaires.
 • De organisatie moet de stagiair in staat stellen tijdens de stage 50% van de tijd te kunnen werken aan de opdracht en het realiseren van de stagecompetenties.
 • Het is  niet de bedoeling, dat de student stage loopt in het bedrijf van familieleden in de eerste of de tweede graad.
 • Het is ook niet de bedoeling dat een familielid (één van de verzorgers, ouders, oom / tante e.a.) de stagiair gaat begeleiden. Begeleiding ligt in handen van een onafhankelijke persoon.
 • De bedrijfsmentor heeft minimaal hbo-niveau en moet voldoende tijd hebben voor de begeleiding.
 • Onze studenten mogen géén stage lopen bij uitzendbureaus, detacheringbureaus, stagebureaus, werving- en selectiebureaus of andere recruiters.
 • Meewerkwerkzaamheden op hbo-niveau zodat er voldoende mogelijkheden zijn voor de student om te werken aan zijn of haar competenties.
 • De stageopdracht is op operationeel/tactisch niveau en start met een bedrijfsscan.
 • Suggesties voor opdrachten kunnen zijn: customer journeyanalyse (online en offline), klanttevredenheidsonderzoek, kwaliteitsonderzoek d.m.v. INK-model en PDCA, imago of loyaliteitsonderzoek, naamsbekendheidsonderzoek of category managementonderzoek.

 

Criteria voor de innovatie- of afstudeeropdracht van studenten Business Innovation 

De criteria die worden gehanteerd bij het goedkeuren van de opdrachtverlenende organisatie zijn als volgt:

 • De opdracht is gericht op vernieuwing. Hij begint meestal met: “Ontwikkel…..”
 • De student werkt bij de afstudeeropdracht op het strategisch niveau binnen de afstudeerorganisatie;
 • Er zijn minimaal 5 medewerkers in dienst;
 • Er is deskundige begeleiding beschikbaar. Dit is geen familielid;
 • Er is een goede werkplek, waar de student 40 uur per week gebruik van kan maken;
 • De student is in staat zijn volledige tijd aan het onderzoek te besteden: meewerken is niet toegestaan;
 • De organisatie is een andere dan het stage bedrijf van de student;
 • Binnen de organisatie mogen geen familieleden werkzaam zijn.

Bij twijfel behoudt de afstudeercommissie het recht om de opdracht als ongeschikt te beoordelen. Centraal staat hierbij de mate waarin de commissie de student in staat acht binnen deze organisatie of met deze opdracht de eindkwalificaties te kunnen bewijzen.

 

Criteria voor de afstudeeropdracht van studenten Ondernemerschap & Retail Management

Om de afstudeeropdrachten een voldoende rijke context mee te kunnen geven waarin de competenties uit het beroepsprofiel goed aan bod kunnen komen, worden de volgende voorwaarden aan een afstudeerbedrijf gesteld:

 • Een afstudeerbedrijf is bij voorkeur een retailorganisatie of een retailgerelateerde organisatie. Afstuderen binnen een vestiging die onderdeel is van een winkelformule biedt niet de mogelijkheden om strategisch niveau te realiseren, tenzij de opdracht winkel overstijgend is;
 • Bij het afstudeerbedrijf werken bij voorkeur meer dan 15 medewerkers;
 • Er zijn minimaal 2 hiërarchische niveaus;
 • Het bedrijf kent functioneel gescheiden afdelingen (operations, inkoop, logistiek, administratie, personeelszaken enzovoort);
 • Het afstudeerbedrijf heeft de capaciteit (voldoende begeleidingstijd) en de deskundigheid (minimaal hbo-niveau) om een afstudeeropdracht te begeleiden;
 • Het afstudeerbedrijf heeft ruimte en faciliteiten om een student te laten werken aan het onderzoek. Onze studenten mogen geen contracten tekenen met een boeteclausule;
 • Afstuderen in het eigen familiebedrijf is niet mogelijk;
 • Afstuderen binnen eigen bedrijf kan, mits aan de gestelde voorwaarden is voldaan.Daarnaast moet de opdracht inhoudelijk van voldoende niveau zijn om op hbo-niveau als afstudeeropdracht te kunnen dienen. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen na goedkeuring van beide afstudeercoördinatoren.

 

Hieronder enkele voorbeelden van afstudeeropdrachten van Ondernemerschap & Retail Management:

Opdrachtgever Opdracht
4launch Onderzoek naar het verhogen van de attractiewaarde en transactiewaarde van de website.
Bakkersland Onderzoek n.a.v. tegenvallende resultaten vernieuwde broodafdeling bij Plus.
C&A Onderzoek naar huidige en nieuwe doelgroepen.
BCC Onderzoek naar customer journey en hoe marketingcommunicatie daarop afgestemd kan worden.
EKOPlaza Onderzoek naar de bestendigheid van de huidige positionering.
Heineken Strategisch portfolioplan.
Jumbo Onderzoek naar een betere communicatieve en logistieke afstemming tussen on- en offline winkelen rekening houdend met de belangen van franchisenemers en filialen.
Leenbakker Onderzoek t.a.v. mogelijk nieuw assortiment.
Peijnenburg Onderzoek naar versteviging van het assortiment binnen het out-of-home kanaal (trade marketing).

©2021 B-Outstanding - alle rechten voorbehouden

 

Beste student of werkgever,

Per 1 september is het platform B-Outstanding niet meer in gebruik.
Wij verwijzen je graag door naar Avans Connect voor het vinden en plaatsen van vacatures.

Heb je vragen of opmerkingen?

Mail Business Innovation

Mail Ondernemerschap & Retail Management

Login met je gegevens

Je gegevens vergeten?